Liity jäseneksi

Jäseneksi liittyminen

Kiteen Urheilijat ry:n jäsenet voivat edustaa seuraa vuosittain jäsenmaksun maksettuaan. Jäsen voi käyttää äänioikeutta seuran yleisessä kokouksessa. Voit liittyä jäseneksi sivun alaosassa olevan lomakkeen kautta.

Jäsenmaksut

Lapsi alle 18-vuotias          10€
Aikuinen                                    20€
Perhejäsenyys                        30€
Kannatusjäsenyys                50€
Kunniajäsen                                 - 

Seuran jäsenmaksu kerätään kalenterivuosittain. Jäsenmaksu lähetetään seuran jäsenrekisteristä sähköpostiin tai kotiosoitteeseen kerran vuodessa. 

Jäsenrekisteri

Kiteen Urheilijat ry tallettaa tiedot seuran jäsentietorekisteriin. Jäsenten henkilö- ja yhteystiedot ovat sähköisessä rekisterissä jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta sekä laskutusta varten. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen ulkopuolelle.
Jäsentietorekisteriin tallennetut tiedot voi tarkistaa tai poistaa erillisellä pyynnöllä tai lomakkeella.

Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut seuran sääntöjen edellyttämät  velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Liity jäseneksi

Kiteen Urheilijat ry tallettaa tiedot seuran jäsentietorekisteriin.

Jäsenten henkilö- ja yhteystiedot ovat sähköisessä rekisterissä jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta sekä laskutusta varten. Täytä siis lomake huolellisesti.
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen ulkopuolelle.

Antamalla tiedot hyväksyt tietojen tallettamisen jäsentietorekisteriin.