Valmennusasiaa

8.4.2018

Kiteen urheilijat järjesti torstaina 15.3.2018 yhteisen palaverin valmennukseen ja koulutukseen liittyen. Palaverin tarkoituksena on kehittää eri lajien välistä yhteistyötä ja keskustella muun muassa yhteisen valmennuskoulutuksen järjestämisestä.

Palaveriin osallistui Kiteen urheilijoiden lentopallo-, hiihto-, mäki-, uinti- ja yleisurheilujaostojen edustajia. Lisäksi edustusta oli Kiteen jääsusilta, Kiteen ampujista sekä Kiteen pallosta.

Kiteen kaupungilta paikalla oli  vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen sekä alueellisia lajiedustajia

Pohjois-Karjalan hiihdon piirivalmentaja Juha Karkkulainen ja Itä-Suomen lentopallon aluepäällikkö Pertti Kulluvaara.

Palaverin keskeinen anti oli se, että lajit ovat valmiita tekemään yhteistyötä mm. koulutus- ja valmennusasioissa. Seuraavaksi kartoitetaan vielä tarkemmin koulutustarve ja mahdolliset yhteistyön muodot perustoiminnassa. Yhteistyö voi olla esimerkiksi toisen lajin harjoitusten vetämistä, toisen lajin harjoitukseen osallistumista, yhteisiä harjoituksia, harjoitusten yhdistämistä ja tietotaidon jakamista. Koulutusyhteistyöllä pyrimme tuomaan koulutusta lähelle ja siten mahdollisimman monelle mahdollisuuden osallistumiselle. Yksi haaste on ollut uusien valmentajien rekrytointi ja tämän avulla pyrimme madaltamaan kynnystä tulla mukaan ohjaamaan/ avustamaan harjoituksissa. Koulutuksen sisältöä ja siitä aiheutuvia kustannuksia kartoitetaan vielä tarkemmin.

Valmennusyhteistyön kehittämistä jatketaan jo tämän kevään aikana ja tiedotamme asian etenemisestä!