Jäsenet

Jäsenyys

Kiteen Urheilijat ry:n jäsenet voivat edustaa seuraa vuosittaisen jäsenmaksun maksettuaan. Jäsen voi käyttää äänioikeutta seuran yleisessä kokouksessa.

 

Kiteen urheilijat Ry tallettaa jäsenen tiedot seuran jäsentietorekisteriin.

 

Jäsenten henkilö- ja yhteystiedot ovat sähköisessä rekisterissä jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta sekä laskutusta varten.

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen ulkopuolelle.

Jäsentietorekisteriin talletetut tiedot voi tarkastaa tai poistaa erillisellä pyynnöllä tai lomakkeella.

 

 

Jäseneksi hyväksyminen

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyvaksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

 

Kunniäjäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksesta henkilön, joka on erittäin merkittavästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

 

Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyvaksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön,joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.Kannattajajasenella on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

Seurasta erominen

 

Jasenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siita kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalia erosta seuran kokouksessa pöytakirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava Jäsen on velvollinensuorittamaan maksunsa seka muut seuran sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

Vuoden 2019 jäsenmaksut

 

Lapsi alle 18-vuotias   10 €

Aikuinen                      20 €

Perhejäsenyys            30 €

Kannatusjäsen            50 €

Kunniajäsen                 -

 

Jäsenmaksun maksaminen

 

Seuran jäsenmaksu kerätään kalenterivuosittain.

 

Jäsenmaksu maksetaan Kiteen Urheilijat ry:n tilille

Kiteen seudun OP

FI65 5153 0440 0107 20

 

Käytä maksaessasi viitenumeroa 5050

 

Lisätietoja kiteen.urheilijat@gmail.com